Penobetón

Penobetón je jednou z modifikácií ľahkých betónov. Penobetóny ako stavebný materiál s dobrou mechanickou pevnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchou a zároveň vysoko technologickou výrobou, aplikovateľné priamo na stavbe sú známe už viac než 50 rokov. Jednou z predností penobetónu je, že obsahuje uzatvorené vzduchové póry, a tým sa výrazne znižuje objemová hmotnosť a následná úspora materiálov. Charakteristika penobetónu Zloženie: cement, voda, prísady, technická pena, prímesi (jemné odprašky, popolček) Vlastnosti: pevnosť v tlaku od 0,5 MPa, nízka objemová hmotnosť od 350 kg/m3, samonivelizačná ľahko spracovateľná tekutá hmota, nehorľavý, tepelno-izolačné vlastnosti, odolnosť voči kyselinám, lúhom, plesniam a živočíchom. Oblasť využitia Penobetón spĺňa všetky predpoklady, aby sa uplatnil v oblasti výroby podláh a plochých striech občianskych a priemyselných stavieb, ako výplň rôznych hluchých priestorov alebo vrstiev v mostných a dopravných konštrukciách. Podlahové konštrukcie: Penobetón je určený na zhotovenie výplňových a vyrovnávacích vrstiev podláh občianskych stavieb pod anhydridový samonivelizačný poter v hrúbke od 30 mm a priemyselných stavieb, pričom je možné dosiahnuť denného výkonu 500 - 1000 m2 pri hrúbke materiálu 4 - 15 cm. Táto vysoká produktivita práce, spolu s optimalizáciou hrúbky materiálu (vyrovnanie nerovností) roznášacej vrstvy, prináša výrazné zníženie ceny podlahy v porovnaní s podlahou zhotovenou z bežne používaných výplňových materiálov. Strešné konštrukcie: Výplňová vrstva penobetónu, z ktorej je možné efektívnejšie ako doteraz zhotovovať ľahké spádové a tepelno-izolačné vrstvy plochých striech. Použitie penobetónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži prácnosť pri spádovaní plochých striech v porovnaní s inými materiálmi. Výplne zemných a dopravných konštrukcií: Mokrý proces výroby a možnosť voľby požadovaných mechanicko-fyzikálnych vlastností umožňuje použitie penobetónu ako výplne rôznych priestorov (stabilizovanie klenieb, oporných stien, zaliatie tvarovo zložitých hluchých priestorov a pod.). Penobetón dokonale vyplní celý priestor, danú konštrukciu odľahčí, spoľahlivo prenáša zaťaženie a pôsobí ako tepelno-izolačná vrstva. Špeciálne použitie je možné pri využití jeho kryogénnej schopnosti (schopnosť pohltiť energiu výbuchu a nedeformovať tak okolité konštrukcie).

Produktová rada penobetónu pozostáva z dvoch typov:

Pre podlahy:

 • PBG 50 - penobetón je pochôdzny po 36 hod., Rc = min. 0,8 MPa
 • PBG 40 - penobetón je pochôdzny po 48 - 72 hod., Rc = min. 0,5 MPa

Pre strechy:

 • PsB 50 - spádový polystyrénbetón je pochôdzny po 36 hod./ 20°C, pevnosť v tlaku min. 0,8 MPa so schopnosťou tvoriť spády do 3%
 • PsB 40 - spádový polystyrénbetón je pochôdzny po 48 hod./ 20°C, pevnosť v tlaku min. 0,5 MPa so schopnosťou tvoriť spády do 3%

Výhody penobetónu:

 • rýchle a kvalitné vyrovnanie nerovnej nosnej dosky
 • zaliatie inštalácií vedených na podlahe
 • jednoduchá a rýchla manipulácia
 • ľahké spracovanie do roviny, čo zaručí úsporu samonivelizačného poteru
 • odľahčená konštrukcia stavby
 • vhodný pre novostavby, rekonštrukcie, priemyselné haly aj občiansku výstavbu
 • strojové vylievanie, zaručuje rýchle a rovnomerné vylievanie v stálej kvalite aj do vyšších poschodí
 • dobré akustické a tepelnoizolačné vlastnosti
 • pochôdznosť už po 48 hod