Samonivelizačný poter

Samonivelizačný liaty poter NIV CF 225, NIV CF 325

Samonivelizačný liaty poter (CA) na báze sulfátu vápenatého je určený výhradne pre aplikáciu vo vnútorných priestoroch. Spájací prostriedok pozostáva hlavne zo sulfátovo-vápenatého pojiva (CaSO4). Používa sa ako kontaktný, plávajúci, alebo poter na podlahovom vykurovaní. Skladba podlahy: penobetón, samonivelizačný liaty poter NIV CF 225, NIV CF 325 a protihluková izolácia spĺňa všetky zákonom stanovené normové kritéria o čom svedčia potrebné doklady. Samonivelizačné liate potery majú na základe svojej hustej štruktúry vyššiu pevnosť v ohybe ako konvenčné potery. Preto môže byť hrúbka poteru pri rovnakom prevádzkovom zaťažení nižšia. Samonivelizačný liaty poter tvorí ideálny podklad pre všetky dostupné typy nášľapných vrstiev ako je dlažba, koberce, parkety, PVC. Ako roznášacia vrstva podlahy je nesmierne dôležitá ako stavebný prvok, ktorý dotvára priestor a musí spĺňať technické požiadavky napr. elasticitu, odolnosť voči oteru, dobrú tepelnú vodivosť, tvrdosť, pevnosť, nehorľavosť, rovinnosť a mnohé iné.

Výhody samonivelizačných liatych poterov:

- vhodný podklad pre všetky typy nášľapných vrstiev
- vhodný pre občiansku výstavbu, polyfunkčné domy, kancelárie
- možnosť použitia už od 10 mm
- rýchla a jednoduchá práca umožňuje realizáciu väčších plošných výmer podláh
- malé zmrašťovanie počas procesu zretia - väčšie plochy bez dilatácií
- moderné a komfortné riešenie pre podlahy
- rýchle a rovnomerné vylievanie v stálej kvalite aj do vyšších poschodí
- obmedzenie pohybu robotníkov po stavbe, žiadne odpady a s tým súvisiace náklady
- pochôdznosť po 24 hod., zaťažiteľnosť po 72 hod.
- ušetrenie prác na vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou parkiet, dlažieb, kobercov
- žiadne deformácie podlahy a poklesy okrajov spôsobené zretím
- vysoká ochrana voči horeniu
- nie je potrebné vystužovať
- veľkoplošné bezškárové spracovanie

Strojové spracovanie
Samonivelizačný liaty poter NIV CF 225, NIV CF 325 spracovávame pomocou strojného zariadenia TRANS MIX
Samonivelizačný liaty poter vrecovaný spracovávame pomocou strojného zariadenia DUO-MIX s použitím príslušenstva pre spracovanie samonivelizačných poterov

Anhydritový poter