Podlahové systémy

Podlahy, s ktorými denne prichádzame do kontaktu bez toho, aby sme si uvedomovali ich štruktúru, sa skladajú z viac alebo menej zložitého systému jednotlivých podlahových vrstiev. Pod nášľapnou vrstvou podláh napr. dlažbou, koberecom, laminátovými a drevenými parketami, a pod. môžeme odhaliť ďalšie vrstvy:

Podkladovú: akákoľvek podľa podmienok stavby

Vyrovnávaciu: tepelnoizolačné EPS dosky, penobetón, polystyrénbetón

Protihlukovú: podľa návrhu projektanta

Roznášaciu: samonivelizačný liaty poter, cementový poter

Samonivelizačné potery NIVELA

Kontaktný - NIV CF 325