HAFFNER s.r.o.

Komplexné riešenie podlahových konštrukcií

Referencie 2012
Domov dôchodcov Sliač - Potery.png

Domov dôchodcov Sliač - Potery.png

IKM Strážnická Bratislava - Potery.png

IKM Strážnická Bratislava - Potery.png

Slnečnice Bratislava - Potery.jpg

Slnečnice Bratislava - Potery.jpg