HAFFNER s.r.o.

Komplexné riešenie podlahových konštrukcií

Výpis v Obchodnom registri SR

Technický list 001

Haffner sro Technologický predpis

Certifikát

Sprava o vysledku priebeznej inspekcie systemu riadenia vyroby - 2015
Sprava o vysledku priebeznej inspekcie systemu riadenia vyroby - 2018
Sprava o vysledku priebeznej inspekcie systemu riadenia vyroby - 2019