HAFFNER s.r.o.

Komplexné riešenie podlahových konštrukcií

Podlahové systémy všeobecne
Podlahy, s ktorými denne prichádzame do kontaktu bez toho, aby sme si uvedomovali ich štruktúru, sa skladajú z viac alebo menej zložitého systému jednotlivých podlahových vrstiev. Pod nášľapnou vrstvou podláh napr. dlažbou, koberecom, laminátovými a drevenými parketami, a pod. môžeme odhaliť ďalšie vrstvy:
Podkladovú        akákoľvek podľa podmienok stavby
Vyrovnávaciu     tepelnoizolačné EPS dosky, penobetón, polystyrénbetón
Protihlukovú       podľa návrhu projektanta
Roznášaciu        samonivelizačný liaty poter, cementový poter

Samonivelizačné potery NIVELA
Kontaktný - NIV CF 325


niv