HAFFNER s.r.o.

Komplexné riešenie podlahových konštrukcií

Penobetón
Penobetón je jednou z modifikácií ľahkých betónov. Penobetóny ako stavebný materiál s dobrou mechanickou pevnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchou a zároveň vysoko technologickou výrobou, aplikovateľné priamo na stavbe sú známe už viac než 50 rokov. Jednou z predností penobetónu je, že obsahuje uzatvorené vzduchové póry, a tým sa výrazne znižuje objemová hmotnosť a následná úspora materiálov. Charakteristika penobetónu Zloženie: cement, voda, prísady, technická pena, prímesi (jemné odprašky, popolček) Vlastnosti: pevnosť v tlaku od 0,5 MPa, nízka objemová hmotnosť od 350 kg/m3, samonivelizačná ľahko spracovateľná tekutá hmota, nehorľavý, tepelno-izolačné vlastnosti, odolnosť voči kyselinám, lúhom, plesniam a živočíchom. Oblasť využitia Penobetón spĺňa všetky predpoklady, aby sa uplatnil v oblasti výroby podláh a plochých striech občianskych a priemyselných stavieb, ako výplň rôznych hluchých priestorov alebo vrstiev v mostných a dopravných konštrukciách. Podlahové konštrukcie: Penobetón je určený na zhotovenie výplňových a vyrovnávacích vrstiev podláh občianskych stavieb pod anhydridový samonivelizačný poter v hrúbke od 30 mm a priemyselných stavieb, pričom je možné dosiahnuť denného výkonu 500 - 1000 m2 pri hrúbke materiálu 4 - 15 cm. Táto vysoká produktivita práce, spolu s optimalizáciou hrúbky materiálu (vyrovnanie nerovností) roznášacej vrstvy, prináša výrazné zníženie ceny podlahy v porovnaní s podlahou zhotovenou z bežne používaných výplňových materiálov. Strešné konštrukcie: Výplňová vrstva penobetónu, z ktorej je možné efektívnejšie ako doteraz zhotovovať ľahké spádové a tepelno-izolačné vrstvy plochých striech. Použitie penobetónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži prácnosť pri spádovaní plochých striech v porovnaní s inými materiálmi. Výplne zemných a dopravných konštrukcií: Mokrý proces výroby a možnosť voľby požadovaných mechanicko-fyzikálnych vlastností umožÅˆuje použitie penobetónu ako výplne rôznych priestorov (stabilizovanie klenieb, oporných stien, zaliatie tvarovo zložitých hluchých priestorov a pod.). Penobetón dokonale vyplní celý priestor, danú konštrukciu odľahčí, spoľahlivo prenáša zaťaženie a pôsobí ako tepelno-izolačná vrstva. Špeciálne použitie je možné pri využití jeho kryogénnej schopnosti (schopnosť pohltiť energiu výbuchu a nedeformovať tak okolité konštrukcie). Produktová rada penobetónu pozostáva z dvoch typov: Pre podlahy:
Pre strechy:
Výhody penobetónu: