HAFFNER s.r.o.

Komplexné riešenie podlahových konštrukcií

Samonivelizačný liaty poter NIV CF 225, NIV CF 325
Samonivelizačný liaty poter (CA) na báze sulfátu vápenatého je určený výhradne pre aplikáciu vo vnútorných priestoroch. Spájací prostriedok pozostáva hlavne zo sulfátovo-vápenatého pojiva (CaSO4). Používa sa ako kontaktný, plávajúci, alebo poter na podlahovom vykurovaní. Skladba podlahy: penobetón, samonivelizačný liaty poter NIV CF 225, NIV CF 325 a protihluková izolácia spĺňa všetky zákonom stanovené normové kritéria o čom svedčia potrebné doklady.    Samonivelizačné liate potery majú na základe svojej hustej štruktúry vyššiu pevnosť v ohybe ako konvenčné potery. Preto môže byť hrúbka poteru pri rovnakom prevádzkovom zaťažení nižšia. Samonivelizačný liaty poter tvorí ideálny podklad pre všetky dostupné typy nášľapných vrstiev ako je dlažba, koberce, parkety, PVC.  Ako roznášacia vrstva podlahy je nesmierne dôležitá ako stavebný prvok, ktorý dotvára priestor a musí spĺňať technické požiadavky napr. elasticitu, odolnosť voči oteru, dobrú tepelnú vodivosť, tvrdosť, pevnosť, nehorľavosť, rovinnosť a mnohé iné.

Snímek obrazovky 2013-10-10 v 14.45.10


Výhody samonivelizačných liatych poterov:
Strojové spracovanie Samonivelizačný liaty poter NIV CF 225, NIV CF 325 spracovávame pomocou strojného zariadenia TRANS MIX Samonivelizačný liaty poter vrecovaný spracovávame pomocou strojného zariadenia DUO-MIX s použitím príslušenstva pre spracovanie samonivelizačných poterov.