HAFFNER s.r.o.

Komplexné riešenie podlahových konštrukcií


HAFFNER, s.r.o.
Moyzesova 82
900 01 MODRA

IČO: 44 062 320
IČ-DPH: SK2022560386
Číslo účtu: 262 606 1648/1100

Zap. v OR OS BA 1. Odd. Sro. Vl.č.51237/B

Tel.: 0905 435 326

www.haffner.sk

E-Mail: haffnersro@gmail.com